Kerja Kosong Agro Bank

Jawatan Kerja Kosong Agro Bank logo www.ohjob.info julai 2016
Applications are invited to qualified Malaysian citizens to fill the following position:

1. Executive, Business Continuity Management (Operational Risk)

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

DESKRIPSI KERJA
tanggungjawab

 • Membantu Pengurus Pengurusan Kesinambungan Perniagaan yang bertanggungjawab untuk kepimpinan, inovasi, tadbir urus dan pengurusan perlu untuk mengenal pasti, menilai, mengurangkan dan memantau kesinambungan perniagaan Agrobank.
 • Hubungi pegawai titik dalam menyediakan penyelenggaraan dan kemas kini perancangan, polisi dan prosedur Pengurusan Kesinambungan Perniagaan di Agrobank berkaitan.
 • tanggungjawab utama termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan dan penyelenggaraan semua pelan BCM, dasar dan prosedur.
 • Menilai & mengkaji proses rancangan Agrobank untuk memajukan lagi konsisten dan daya tahan penuh dalam kesinambungan perniagaan.
 • Melaksanakan kajian dan kemas kini garis panduan BCM.
 • Menganalisis dan mengkaji semula Analisis Impak Perniagaan fungsi perniagaan.
 • Melaksanakan Rangka Kerja Pengurusan Outsourcing dengan menilai dan menganalisis Kedudukan pembekal perkhidmatan dan penilaian prestasi.
 • Melaksanakan fungsi Pengurusan Krisis dan menyediakan pelan pengurusan krisis untuk pengurusan kanan termasuk prosedur pemberitahuan sesuai.
 • Melibatkan peranan sebagai BCM Sekretariat dengan memberikan sokongan kepada BCM Penyelaras.
 • Melaksanakan pelan & latihan BCM.
 • Berwibawa untuk membantu pematuhan pematuhan kepada Garis Panduan BNM dan berhubung dengan juruaudit dalaman untuk tujuan memerhati aktiviti BCM.
 • Bertanggungjawab menyediakan cadangan / laporan untuk Jawatankuasa Pengurusan / Lembaga.
 • Memantau semua daftar risiko yang berkaitan dengan dapatan dan pelan tindakan bagi BCM.
 • Merancang, menyelaras, menyusun dan menjalankan latihan BCM dan bengkel untuk memupuk budaya kesedaran BCM di seluruh Agrobank.
 • Melaksanakan apa-apa tugas dan tanggungjawab lain sebagaimana yang diberikan dari semasa ke semasa.

keperluan

 • Calon perlu mempunyai sekurang-kurangnya Diploma, Advanced / Tinggi / Diploma Siswazah, Ijazah Sarjana Muda, Diploma Siswazah, Ijazah Profesional, Ijazah Sarjana, Pengajian Perniagaan / Pentadbiran / Pengurusan, Kewangan / Perakaunan / Perbankan, Ekonomi atau setara.
 • Bahasa yang diperlukan (s): Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris
 • Sekurang-kurangnya 1 tahun (s) pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan diperlukan untuk jawatan ini.
 • Sebaik-baiknya Junior Eksekutif yang pakar dalam Perbankan / Perkhidmatan Kewangan atau setaraf.
 • kedudukan Sepenuh Masa (percuma).

** Hanya calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan **


DUE DATE:- 31 JULY 2016


* Senarai Penuh Jawatan Kosong Yang Telah Dikemaskini (KLIK SINI)

Terima kasih kerana membaca dan menyemak Kerja Kosong Agro Bank dan selamat memohon, semoga berjaya kami ucapkan, sila kongsikan kepada semua.


.