Kerja Kosong Lembaga Jurutera Malaysia

Jawatan Kerja Kosong Lembaga Jurutera Malaysia logo www.ohjob.info jun 2017
Applications are invited to qualified Malaysian citizens to fill the following position: -

1. Pembantu Tadbir
2. Pegawai Pentadbiran
3. Pegawai Pembantu Pentadbiran
4. Pengurus

DUE DATE:- 30 JUNE 2017

Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Jurutera 1967 kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai biasa, yang boleh mendakwa dan didakwa. Ia telah ditubuhkan pada Ogos 23 1972. Peranan utama BEM adalah untuk memudahkan pendaftaran Engineers, Engineering Technologist, Pemeriksa Kerja Raya, Sole tunggal, Perkongsian dan Badan Korporat menyediakan perkhidmatan kejuruteraan profesional dan; untuk mengawal selia kelakuan yang profesional dan amalan orang berdaftar untuk melindungi keselamatan dan kepentingan orang ramai.

BEM termasuk dalam bidang kuasa tanggungjawab Menteri Kerja Raya. Terletak hak dengan kuasa yang luas, Menteri boleh menggantung kuat kuasa Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (REA) dalam mana-mana bahagian Malaysia melalui pemberitahuan dalam warta. Pelantikan Ahli Lembaga dan Pendaftar dibuat oleh Menteri.

Akta Pendaftaran Jurutera 1967 dan Akta Pendaftaran Jurutera Peraturan-Peraturan 1990 telah dipinda pada tahun 2015 dengan tarikh operasi pada 31 Julai 2015. REA dipinda akan dikenali sebagai "Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Disemak 2015), manakala Peraturan-Peraturan yang disertakan akan dikenali sebagai "Pendaftaran Jurutera Regulatons 1990 (Disemak 2015)".

Pindaan terkini adalah hasil langsung daripada dasar-dasar kerajaan kepada perdagangan untuk perkhidmatan. Kerana Malaysia maju ke arah industri perkhidmatan isu "liberalisasi" perkhidmatan datang ke hadapan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang negara ini ditandatangani. Pindaan terkini terus menangani isu-isu liberalisasi supaya negara untuk memenuhi obligasi antarabangsa.

Keperluan untuk mengawal selia pasukan Kejuruteraan; Jurutera, Kejuruteraan Teknologis dan Juruteknik Kejuruteraan juga telah membawa BEM untuk meminda REA untuk menggabungkan dua kategori baru: Kejuruteraan Teknologis dan Inspektor Kerja Raya (juga dikenali sebagai Juruteknik Kejuruteraan).

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION


* Senarai Penuh Jawatan Kosong Yang Telah Dikemaskini (KLIK SINI)

Terima kasih kerana membaca dan menyemak Kerja Kosong Lembaga Jurutera Malaysia dan selamat memohon, semoga berjaya kami ucapkan, sila kongsikan kepada semua.


.