Kerja Kosong Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah

Jawatan Kerja Kosong Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah logo www.ohjob.info julai 2016
Applications are invited to qualified Malaysian citizens to fill the following position: -

1. Pengawal Keselamatan KP11

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

Pemohon hanya dibenarkan memohon satu jawatan sahaja yang diiklan dengan syarat mereka memenuhi syarat lantikan dan kelayakan yang ditetapkan.

Semua maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan hendaklah benar. Jika terdapat sebarang penipuan di dalam maklumat yang diberikan, permohonan akan dibatalkan serta merta dan nama pemohon akan disenarai hitamkan.

Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat di dalam perkhidmatan tetap, sementara dan kontrak hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut peruntukan dalam Peraturanperaturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 dan Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan permohonan itu bersama-sama dengan salinan KENYATAAN PERKHIDMATAN (disediakan, disahkan dan ditandatangani oleh pihak pejabat yang menyimpan Buku Perkhidmatan ) dan salinan LAPORAN PENILAIAN PRESTASI. Permohonan calon-calon tanpa disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan dan salinan Laporan Penilaian Prestasi dianggap tidak lengkap dan tidak akan diberi pertimbangan.

Semua permohonan hendaklah disertakan salinan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan bersama-sama borang permohonan;
a) Sekeping gambar (terbaru) berukuran passport
b) Kad Pengenalan
c) Sijil Pendaftaran/Sijil Lahir
d) Sijil Berhenti Sekolah
e) Sijil Persekolahan
f) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Sulit yang terkini bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan

Borang Permohonan yang diisi lengkap bersama-sama dengan salinan sijil dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dan disahkan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul surat berukuran 229mm x 423mm Dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat berkenaan hendaklah ditulis HURUS BESAR yang jelas, NAMA JAWATAN YANG DIPOHON

Semua permohonan hendaklah sampai ke alamat berkut sebelum atau pada 28 Julai 2016

PENGARAH,
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI KEDAH DARUL AMAN,
TINGKAT 7, BANGUNAN SULTAN ABDUL HALIM,
JALAN SULTAN BADLISHAH,
05000 ALOR SETAR,
KEDAH DARUL AMAN.

DUE DATE:- 28 JULY 2016


* Senarai Penuh Jawatan Kosong Yang Telah Dikemaskini (KLIK SINI)

Terima kasih kerana membaca dan menyemak Kerja Kosong Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah dan selamat memohon, semoga berjaya kami ucapkan, sila kongsikan kepada semua.


.