Kerja Kosong Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Jawatan Kerja Kosong Pusat Pungutan Zakat (PPZ) logo www.ohjob.info oktober 2015
Applications are invited to qualified Malaysian citizens to fill the following position: -

1. Network Administration
2. Web Developer (Security)

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

Usaha untuk merubah dari yang baik kepada lebih baik bukanlah mudah. Justeru pada awal tahun 1990 bahawa sistem pungutan zakat boleh dilaksanakan secara sistematik, menggunakan teknologi terbaru dengan cekap dan berkesan mula dicetuskan.

Justeru cadangan untuk melaksanakan penubuhan satu agensi yang dipanggil Pusat Pungutan Zakat dikemukakan kepada Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, (MAIWP) Tan Sri Dr. Yusof Noor. Jawatankuasa petugas ini diketuai Dato’ Haji Abdul Rahim Abu Bakar, manakala ahli-ahlinya Haji Omar Thean Abdullah, Haji Mohd Zihin Hassan dan Haji Abdul Khalid Abdul Aziz. Pasukan petugas ini memulakan tugasan pada 20 Disember 1989. Antara tugas-tugas kumpulan ini memberi panduan timbal balik pada kajian yang dibuat oleh satu firma perunding yang dipilih. Perkara asas yang dicadangkan dalam kajian tersebut bahawa sebuah Yayasan perlu diwujudkan oleh MAIWP. Tujuan penubuhan Yayasan mewujudkan pengurusan berbentuk korporat untuk mengendalikan usaha pungutan zakat bagi pihak Baitulmal Wilayah Persekutuan.

Teras kepada sistem baru ini ialah prosedur pungutan yang direkabentuk dan disesuaikan melalui sistem komputer.Ia melibatkan borang taksiran zakat, sistem kod (coding),sistem mengumpul maklumat,sistem pembayaran, sistem timbang tara (check and balance), sistem pemasaran dan sistem laporan.Setelah satu tahun kajian, perancangan dan pelaksanaan maka Pusat Pungutan Zakat telah mula beroperasi pada awal tahun 1991.

Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) adalah agensi yang ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). PPZ-MAIWP mula beroperasi pada 1 Januari 1991 bertujuan mengutip semua jenis zakat harta. Zakat harta yang menjadi fokus utama PPZ-MAIWP adalah zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak, zakat saham, zakat Kumpulan Simpanan Wang Pekerja (KWSP).

Amalan pengurusan PPZ-MAIWP adalah berbentuk korporat yang diuruskan oleh Hartasuci Sdn Bhd iaitu anak syarikat milik penuh MAIWP. Hartasuci Sdn Bhd diletakkan di bawah Yayasan Taqwa Berhad yang dikawal MAIWP. Mulai 1 Januari 2006 Hartasuci Sdn Bhd diletakkan terus di bawah MAIWP.

PPZ-MAIWP yang berteraskan kepada memungut zakat harta di tiga wilayah utama iaitu di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pengagihan zakat atau program-program agihan kepada lapan asnaf yang layak menerima zakat adalah di bawah Bahagian Baitulmal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

PPZ-MAIWP menjadi contoh organisasi kutipan zakat di Malaysia kerana julung kali mula beroperasi menggunakan teknologi komputer 16 tahun lalu. Kecekapan dan keberkesanannya meningkatkan kutipan zakat dari tahun ke tahun serta bentuk pemasaran yang agresif meningkatkan kesedaran masyarakat Islam untuk berzakat. Baitulmal berjaya menjalankan pelbagai bentuk program dan mendirikan beberapa pusat sosial, kebajikan dan pendidikan khususnya masyarakat bandar hasil dari kutipan zakat yang meningkat setiap tahun.

DUE DATE:- 31 OCTOBER 2015


* Senarai Penuh Jawatan Kosong Yang Telah Dikemaskini (KLIK SINI)

Terima kasih kerana membaca dan menyemak Kerja Kosong Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan selamat memohon, semoga berjaya kami ucapkan, sila kongsikan kepada semua.


.